Internasjonal handel med nettbutikk

Siden Norge ikke er medlem av EU, gjelder andre regler for toll, fortolling og moms enn i de andre nordiske landene. Dette kan være greit å kjenne til hvis man skal drive handel med utlandet.

 

Handel med utlandet deles opp i IMPORT og EKSPORT avhengig av om du skal kjøpe eller selge varer til/fra utlandet.
Nedenfor finner du en mer detaljert oversikt over hvilke regler som gjelder ved hvert tilfelle.

 

NB! Husk at du som nettbutikkeier selv er ansvarlig for å sette deg inn i og følge reglene. Overtredelse av reglene er straffbart. Se https://www.toll.no/no/bedrift/ for komplett oversikt over regler for handel med utlandet.

globe

Import fra utland


I tillegg til selve prisen på varen og evt. frakt, er det normalt tre avgifter som kan påløpe ved import:

 1. Toll
 2. Moms
 3. Fortolling

Toll

Toll på varer benyttes primært for å beskytte norsk produksjon mot billigere import fra utlandet. Dette sikrer lønnsomhet for norske bedrifter hvilket igjen ivaretar at vi beholder norske arbeidsplasser. I tillegg gir tollen inntekter til statskassen som brukes til felles goder som skole, veier, forsvar, sykehus mm. 

De fleste varer er tollfrie. Forenklet sagt er det bare toll på tekstiler (for eksempel klær) og næringsmidler (mat og drikke). Er det toll på varen, betales denne til tollmyndighetene i det varen blir importert. Tollsatsen kan variere ut fra type produkt og hvor varen er laget. Ved å bruke importkalkulatoren kan du finne ut hvilken tollsats som gjelder for ulike produkter. 

Alle varer er klassifisert med et varenummer i tolltariffen. Eventuelle tollsatser, avgifter, gebyrer og restriksjoner er alltid knyttet opp til dette varenummeret. Les hvordan du finner riktig nummer i tolltariffen her, eller gå direkte til tolltariffen her

Vær også oppmerksom på at enkelte varer er fritatt for toll, har særavgifter eller restriksjoner.


Husk å sette deg inn regelverket for disse varene:

Moms

Moms er mer omfattende og må betales både ved innenlandsk produksjon av varer og tjenester samt ved import av varer.

Alle norske bedrifter er i utgangspunktet moms-pliktige, inkludert selvstendig næringsdrivende. Enkelte bransjer er fritatt for moms, og noen bransjer har andre satser. Se Skatteetatens liste her.

Du blir moms-pliktig i det øyeblikket omsetningen din passerer 50.000, - i løpet av en tolvmånedersperiode. Du skal altså ikke legge til moms på prisen før du overstiger denne grensen. 
 

Som hovedregel skal du altså innberette eller betale moms på alle varer du importerer til Norge, selv om du ikke betaler toll på varene. Leverandøren skal ikke fakturere deg for moms da du skal betale moms til Norge. Momsen bestemmes av Stortinget og bidrar til å finansiere statlige fellesgoder. 

Det er ulike moms-satser for ulike varegrupper. Se eksempel på moms-satser nedenfor og les mer om hvordan momsen regnes ut her. 

Tilfeller med fritak for moms finner du her. Vær også oppmerksom på at både toll og eventuelle særavgifter som betales ved fortolling, er med i beregningsgrunnlaget for momsen.

 

Fortolling

Fortolling er en utregning og betaling av moms, og eventuell toll eller særavgifter. Det kalles fortolling selv om du ikke skal betale toll på varen. Den som frakter varen (i de fleste tilfeller Posten) tar seg som regel betalt for selve fortollingsjobben. Dette er ikke et gebyr til Tolletaten, men en betaling til fraktselskapet og kommer som tillegg i prisen når du importerer varer. 

Alternativt kan du fortolle varene selv. Hvis du fortoller varen selv kan du unngå fortollingsgebyret til transportøren. Da skal du møte opp hos Tolletaten og fylle ut Enhetsdokumentet samt ha med deg annen nødvendig dokumentasjon, som f.eks. faktura, fraktdokumenter etc.

I praksis er det lite eller ingenting å spare på dette, da erfaring har vist at transportørene likevel tar seg betalt for lagring og ekspedering av sendingen. Les mer om deklarering av varer inn til Norge her.
 

NB! Vær oppmerksom på at Svalbard, Jan Mayen og Norges biland regnes som tollmessig utland, og at varer derfra derfor behandles likt som varer fra utlandet ellers. 

 

Eksempel på fortolling fra Posten.no:

pris på fortolling

 

Følgende varer skal deklareres til Tolletaten: 

Unntak, restriksjoner og lettelser fra deklareringsplikten

Vær oppmerksom på at det finnes noen unntak, restriksjoner og lettelser fra deklareringsplikten. Husk å sette deg inn regelverket for disse varene:

Komplett eksportguide finner du her. 

Hvordan

Som regel vil transportøren ta seg av en eventuell deklarering for deg. Det er likevel du som eksportør som er ansvarlig for at deklarering og fortolling er i tråd med regelverket. Transportøren vil i alle tilfeller be deg legge fram relevante dokumenter og/eller be deg fylle ut et skjema. De ulike transportørene kan ha ulike måter å gjøre dette på. Hvilken dokumentasjon du trenger avhenger både av varetype, verdi, hvorfor du sender varen og hvor varen skal.

 

For at transportøren skal vite hvordan varen skal fortolles og velge riktig tollsats, er det f.eks. viktig at du oppgir varenummer. Fremgangsmåte for dette finner du her.  Du kan lese mer om deklarering og dokumentasjon her.

 

Ønsker du selv å stå for deklareringen, skal du fylle ut og levere en utførselsdeklarasjon hos Tolletaten. For videre fremgang og informasjon skal du kontakte ditt nærmeste tollkontor.  

 • NB! På samme måte som med import, regnes Svalbard og Jan Mayen som tollmessig utland. Det vil si at du også skal deklarere varer som eksporteres dit. 
   

Vær oppmerksom på at mange land har særegne regler knyttet til importrestriksjoner, produktkrav, toll og avgifter, tollbehandling, eksportdokumenter, transportkrav m.m. Det er derfor svært viktig at du setter deg inn i hvilke regler som gjelder i mottakerlandet før du begynner å eksportere. Importregler for ulike land finner du her. 

Eksport til utland


Når du skal sende varer til utlandet, skal du ikke betale toll eller avgifter til Norge (med unntak av eksportavgift for fisk).

Det er derimot svært viktig at du så presist som mulig oppgir hva som er i sendingen og verdien av det. Dette fordi den som skal transportere varene for deg (eks. Bring) bruker den informasjonen du gir, til å avgjøre om du må deklarere varene til Tolletaten.

Å deklarere varene betyr helt enkelt at du skal oppgi noen opplysninger til Tolletaten.

 

OPPSETT I DANDOMAIN

Som nettbutikkeier er det et par praktiske ting du skal tenke på når du setter opp moms, toll og frakt i nettbutikken. Under kan du se hva som gjelder ved salg av varer til inn -og utland. 

 

Innland: Norsk nettbutikkeier selger til norske kunder:

 

Moms

Hvis du er moms-pliktig og selger moms-pliktige varer til norske forbrukere skal prisene i nettbutikken din inkludere moms. Hvilken moms-sats som gjelder finner du her. 
 

Dette legges inn ved å gå til: 

 • Kontrollpanel > Leveringsland & MVA > Gå til fanebladet «MVA-grupper» >
  Velg «Opprett» for å lage en ny moms-gruppe (Detaljert fremgangsmåte finner du 
  her)

 

Hvis du selger til andre bedrifter, er disse prisene typisk oppgitt uten moms. Innstillinger for visning av moms endrer du ved å gå til: 

 • Kontrollpanel > Innstillinger > Fanebladet «Produkter» > Scroll helt ned på siden til du ser overskriften «Business to Business (B2B) > Huk av for «Vis priser ekskl. MVA ved B2B...». (Detaljert fremgangsmåte finner du her)
   

Vær oppmerksom på at bedriftskunder stort sett betaler med faktura. Det er viktig at denne inkluderer firmanavnet ditt, org.nr og moms-beløp ettersom denne skal brukes til å innrapportere moms i deres moms-oppgjør.

Toll

Toll påløper først når varene passerer landegrenser. Det er derfor ingen toll for salg innad i Norge.

 

 • Du skal ikke gjøre noen endringer i DanDomain knyttet til toll.

Frakt

Du skal selv opprette en avtale med en fraktleverandør.

Se hvilke leverandører vi har integrasjon til på appsiden vår under logistikk.

 

Når avtalen er opprettet, skal du logge deg inn i DanDomain administrasjonen og sette opp de alternativene du ønsker å bruke. Det gjør du ved å gå til: 

 

 • Kontrollpanel > Frakt > Velg «Opprett ny fraktmetode» øverst i høyre hjørne > Fyll inn opplysningene og velg leveringsmetode. (Se detaljert fremgangsmåte her)

 

Utland: Norsk nettbutikkeier selger til utenlandske kunder:


Da Norge ikke er en del av EU er det ett par ting du skal huske på hvis du ønsker å selge varer ut av Norge. Selv om norske myndigheter tillater at du sender varene ut av landet, kan det være restriksjoner for å importere varen i mottakerlandet. Transportøren kan også ha regler for hvilke varer de ikke vil frakte.

Ettersom det er du som er ansvarlig for å legge ved korrekt informasjon, er det viktig at du undersøker importreglene til landet du sender varene til. Importregler for ulike land finner du her. 

 

To måter at komme i gang

Det finnes hovedsakelig to måter du kan begynne å selge til ikke-norske kunder:

1)

Den absolutt enkleste måten å komme i gang på, tar utgangspunkt i at du bare tilpasser din eksisterende norske nettbutikk slik at du også kan selge til ikke-norske kunder.

Dette er et godt sted å starte da du ikke behøver å opprette et utenlandsk domene. Det eneste du da skal gjøre, er å sørge for at din eksisterende betalingsløsning og fraktmetode også tillater utenlandske kort og adresser. De fleste betalingsselskaper tillater dette, men opererer f.eks. med et høyere transaksjonsgebyr for utenlandske kort. 

Betaling settes opp i DanDomain ved å gå til: 

 • Kontrollpanel > Velg ønsket betalingsmåte og klikk på blyanten for å redigere > Huk av for ønsket leveringsland (Se detaljert fremgangsmåte her).

Informasjon om oppsett av frakt får du lengre ned. 

 

En mer komplett løsning, er at du utvider og tilrettelegger nettbutikken til utenlandske kunder.

Dette innebærer at du kjøper et ekstra domene (med f.eks. .dk eller .com-endelse), samt språk-eller multishop modulen vår. Dette krever en litt større innsats, men generer til gjengjeld også flere utenlandske salg. Det kan også være smart med tanke på at mange mennesker har en tendens til å stole mer på lokale nettbutikker.

Opprettelse av et utenlandsk domene er en rask prosess og kan gjøres gjennom DanDomain, eller en hvilken som helst annen domene-leverandør. Du bestiller domene gjennom SmartWeb ved å gå til: 

 • Gå til Kontrollpanel > Språk & domener > Legg til domene > «Kjøp nytt domene» > Skriv inn ønsket domene og velg domene-endelse> Velg «Søk» og deretter «Kjøp» 

Som nevnt skal du også ha enten språk -eller multishop modulen vår for å knytte to eller flere domener til nettbutikken. Dette kjøper du ved å gå til: 

 • Abonnementet mitt > Apps > Klikk kjøp på «Språk» eller «Multishop». 

Disse appene gir deg mulighet til å differensiere og tilpasse nettbutikken din basert på språk, valuta og f.eks. produkter. Med språkmodulen kan du f.eks. sørge for at en norsk kunde får opp norsk innhold og norsk valuta, mens en dansk kunde vil få dansk innhold og valuta. Kunden kan endre mellom språkene ved å klikke på flagg-ikonet på nettbutikken. Klikk på linkene for å lese mer om appene språk og multishop

Når dette er på plass, skal du opprette en betalingsavtale for det nye domenet. Du skal nemlig ha en betalingsavtale per domene. Ettersom kunder i andre land kan ha andre betalingspreferanser enn nordmenn, kan det være en idé å utforske hvilke betalingsmetoder som er vanlig å bruke i landet du ønsker å levere til. Vil du selge til Danmark, kan det f.eks. være naturlig å tilby betaling via Mobilepay (dansk Vipps). 

Betaling settes opp i DanDomain ved å gå til: 

 • Kontrollpanel > Velg ønsket betalingsmåte og klikk på blyanten for å redigere > Huk av for ønsket leveringsland (Se detaljert fremgangsmåte her)

Uavhengig om du bare skal selge fra din norske nettbutikk (1) eller ønsker å opprette et ekstra domene (2), er det et par ting du skal huske på når du skal selge til kunder utenfor Norge.

 

Frakt 

I tillegg til betalingsløsning, er det viktig at du har avtale med en fraktleverandør som leverer til ønsket land. Her er det gode muligheter for at du kan bruke samme fraktleverandør som du bruker for leveranser i Norge. Du skal dog være oppmerksom på at dette kan kreve en utvidelse/endring av eksisterende avtale eller i noen tilfeller opprettelse av en helt ny avtale. Her anbefales det at du tar direkte kontakt med fraktselskapet. 

 

Hvis leverandøren du bruker ikke utfører leveranser utenfor Norge, skal du selv finne en leverandør som passer dine behov. Ettersom det kan være forskjell på foretrukket fraktmetode i Norge og andre land, kan det i flere tilfeller være smart å sjekke ut hvilke fraktmetoder som er mest brukt i det landet du vil sende til. Se hvilke leverandører DanDomain har integrasjon til på appsiden vår under logistikk.

 

Hvis du ønsker å selge til Danmark anbefaler vi å sjekke ut våre danske avtaler

 

Når avtalen er opprettet, skal du logge deg inn i DanDomain administrasjonen og sette opp de alternativene du ønsker å bruke. Det gjør du ved å gå til: 

 • Kontrollpanel > Frakt > Velg «Opprett ny fraktmetode» øverst i høyre hjørne > Fyll inn opplysningene og velg leveringsmetode. Husk å huke av for ønsket leveringsland (Se detaljert fremgangsmåte her).

 

Når varene er pakket og klar til å sendes kan du følge oppskriften på denne siden. 

Vær oppmerksom på at varer som sendes ut av Norge skal registreres med et tolltariffnummer. Normalt er det transportøren som setter tolltariffnummeret (varenummeret) på deklarasjonen, men noen ganger kan du bli bedt om å oppgi dette selv.

Tolltariffen er et internasjonalt varenummerregister som brukes både ved import og eksport. Det norske varenummeret består av 8 siffer, hvor de seks første sifrene er internasjonale. Finn riktig tolltariffnummer her.  

Moms

Selger du varer eller tjenester til utlandet skal dette faktureres uten moms. Her er det importreglene for mottakerlandet som gjelder og en eventuell momsavgift vil følgelig betales her. 

I DanDomain kan du fjerne moms for ikke-norske kunder ved å gå til:

 • Kontrollpanel > Leveringsland & MVA > Opprett nytt land > Velg «Privat MVA i % = 0» for alle land utenom Norge

 

Toll og fortolling

Når du sender varer til utlandet, skal du ikke betale toll til Norge. Det kan dog hende at mottakerlandet vil kreve inn toll for varen du skal sende. Dette avhenger av reglene i hvert enkelt land, og du må derfor undersøke reglene for tollmyndighetene i mottakerlandet. Se oversikt over tollmyndighetene i andre land her. 

Selv om du ikke skal betale toll på eksportvarer, er det viktig at alle sendinger som inneholder mer enn et vanlig brev, tollbehandles. Det betyr at du skal legge ved et tolldokument som viser innhold og verdi i forsendelsen. Se hvilke varer som krever fortolling/deklarering her.

Ved utfylling av tolldokumentet kan du f.eks. bruke Posten sin online løsning her. Som avsender er du ansvarlig for å legge ved korrekt informasjon om innhold i sendingen. Er dokumentene mangelfulle, kan forsendelsen din bli forsinket eller stoppet. Les mer om hvilke regler som gjelder ved fortolling når du sender til utlandet her. 

 • Du skal ikke gjøre noen endringer i DanDomain knyttet til toll og fortolling.

Informasjon er hentet fra skattetaten.no og toll.no.

Oppdaterte tollregler for 2020

Hvis du er intressert i å vite mer om de nye tollreglerne (importering av varer til Norge), har vi samlet det i dette blogginnlegget.

ALLTID GRATIS SUPPORT 👋

Vi har mer enn 100 hjelpevideoer, en god online bruksanvisning og du har sjansen
å ringe og skrive til oss - gratis!